FMA62004
representation id BP6704
en medulla oblongata