FMA24439
representation id BP9704
en right triquetral