SHA221
Library SH
(Link to library)
Clone ID SHA221
Atlas ID -
NBRP ID -
dictyBase ID -
Link to Contig Contig-U11926-1
Original site URL
Representative seq. ID SHA221P
(Link to Original site)
Representative DNA sequence
>SHA221 (SHA221Q) /CSM/SH/SHA2-A/SHA221Q.Seq.d/
GTAGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGTGTAACTCAT
ACTCCAGTCAACACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATTCTTGTTCACCATCAACC
GGTATTTCCCACACCCCAATCAATTGTGATGATAAAAAGGCCTGTACAGTTGATTCATGT
TCAAATTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTTCCTGTGACGATAATAATCCATGTACT
GTTGATTCTTGCGATGACTTAACTGGTTGTTGCAATACTCCAATCAATGTTGATGATAAT
AATCCATGTACCATCGATGCCTGTACTAAATCAACAGGTGTTACTCATACCCCAGTCAAT
GTAGATGATAATAACAAATGTACAATTGATACATGTACCAAAGAAGGTGGTGTAACTCAT
ACTCCAGTCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACCCTTGATTCCTGCTCACCATCAACT
GGTGTTTCCCATACCCCAATAAACTGTGATGATAATAATAAATGTACTGTAGATTCATGT
TCAAACTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTAACTGTGACGATAGTAATCCATGTACC
GTAGACTCATGCAATAATTCAACTGGTTGTGTAAACACTCCAGTCAATGTTGATGATAAT
AATNCATGTACCGTCGATGCCTGTACCAAATCAACAGGTGTTACTCATACCCCANTCAAT
GTNGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGGGGTAACTNA
TACCCCAATCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATGCATGTACAAANAAAGN
GGXXXXXXXXXXGATACATGTAATAAAGATGGTACCATCACTCATACACCAATCAATACA
GATGATAATAACAAATGTACATTAGATGCTTGTTCACCAAAGACTGGTGTAACTCATACA
CCAATCAATTGTGATGATGGAAACAAATGTACAATCAATAGTTGTTCACCATCAGTTGGT
TGTATCTCAACACCAGTTTCATGTCCAAAACCAAAAGATAAATGTTCAATCTCTCAATGT
GATTCAGCCAAAGGTTGCATCGAAGTCCCAATGAATTGTACCTCTGATAAATGTAATGAA
GCATCATGTTGTGATGGTGTTTGTACCTCAAAACCAATTAGCTGTCCAAAACCAAAGAAT
AAGTGTCAAGTTGCAAAATGTGATTTAATTAAAGGTTGTACCGTCTCAAATGTAGTATGT
GATGATGGTAATGTTTGTACCGAAGATTCATGTTGTTCAGACACTGGTAAATGTCAATTC
GAACCAATCAAACTTCCAAAGAATAAAAACAAATGTATCATTTCAAAATGTGATCCAATT
AAAGGTACAATCACCAACAGTACCGTAAACTGTGAATGTGATGACCTTTGTAACATTGGT
GAATGTTGTGAAGATACAGGAAAATGTAATTACAGACAAAAAGATTGTGATGATAATAAT
CCAAAAACAGCTGATAGTTGCGATTCCAAGACTGGTAAATGTATTAACAAACCATATAAT
GTTATCACAAGTGGTTCTAATTTAATCTCNGGTTTAATTGGTGGTCTCATTGGTGGTGGT
ACAGGAGGTAAAGGGATTGCAAAACTGTAAAAATTAAA
sequence update 2002.10.25
Translated Amino Acid sequence
*mittnvqlmhvpkkvv*lilqstlmitmpvqlilvhhqpvfptpqsivmikrpvqlihv
qiqlvv*ilqfpvtiiihvllilamt*lvvailqsmlmiiihvpsmpvlnqqvllipqsm
*miitnvqlihvpkkvv*lilqsilmitmpvplipahhqlvfpipq*tvmiiinvl*ihv
qtqlvv*ilqltvtivihvp*thaiiqlvv*TLQSMLMIIXHVPSMPVPNQQVLLIPXSM
XMITTNVQLMHVPKKVGVTXTPINTDDNNACTIDACTXKX---

---DTCNKDGTITHTPINTDDNNKCTLDACSPKTGVTHTPINCDDGNKCTINSCSPSVGC
ISTPVSCPKPKDKCSISQCDSAKGCIEVPMNCTSDKCNEASCCDGVCTSKPISCPKPKNK
CQVAKCDLIKGCTVSNVVCDDGNVCTEDSCCSDTGKCQFEPIKLPKNKNKCIISKCDPIK
GTITNSTVNCECDDLCNIGECCEDTGKCNYRQKDCDDNNPKTADSCDSKTGKCINKPYNV
ITSGSNLISGLIGGLIGGGTGGKGIAKL*kl


Translated Amino Acid sequence (All Frames)
Frame A:
vddnnkctidactkeggvthtpvntddnnactidscspstgishtpincddkkactvdsc
snstgcvntpiscddnnpctvdscddltgccntpinvddnnpctidactkstgvthtpvn
vddnnkctidtctkeggvthtpvntddnnactldscspstgvshtpincddnnkctvdsc
snstgcvntpincddsnpctvdscnnstgcvntpvnvddnnxctvdactkstgvthtpxn
vddnnkctidactkegggnxypnqy***qclyn*cmykxx---

---DTCNKDGTITHTPINTDDNNKCTLDACSPKTGVTHTPINCDDGNKCTINSCSPSVGC
ISTPVSCPKPKDKCSISQCDSAKGCIEVPMNCTSDKCNEASCCDGVCTSKPISCPKPKNK
CQVAKCDLIKGCTVSNVVCDDGNVCTEDSCCSDTGKCQFEPIKLPKNKNKCIISKCDPIK
GTITNSTVNCECDDLCNIGECCEDTGKCNYRQKDCDDNNPKTADSCDSKTGKCINKPYNV
ITSGSNLISGLIGGLIGGGTGGKGIAKL*kl

Frame B:
*mittnvqlmhvpkkvv*lilqstlmitmpvqlilvhhqpvfptpqsivmikrpvqlihv
qiqlvv*ilqfpvtiiihvllilamt*lvvailqsmlmiiihvpsmpvlnqqvllipqsm
*miitnvqlihvpkkvv*lilqsilmitmpvplipahhqlvfpipq*tvmiiinvl*ihv
qtqlvv*ilqltvtivihvp*thaiiqlvv*TLQSMLMIIXHVPSMPVPNQQVLLIPXSM
XMITTNVQLMHVPKKVGVTXTPINTDDNNACTIDACTXKX---

---ihvikmvpslihqsiqmiitnvh*mlvhqrlv*lihqsivmmetnvqsivvhhqlvv
sqhqfhvqnqkinvqslnviqpkvasksq*ivplinvmkhhvvmvfvpqnqlavqnqris
vklqnvi*lkvvpsqm*yvmmvmfvpkihvvqtlvnvnsnqsnfqriktnvsfqnviqlk
vqsptvp*tvnvmtfvtlvnvvkiqenvitdkkivmiiiqkqlivaiprlvnvltnhiml
sqvvli*sxv*lvvslvvvqevkglqnckn*

Frame C:
r**qqmyn*cmyqrrwcnsyssqh***qclyn*flftinryfphpnql***kglys*fmf
kfnwlckysnfl*r**smyc*flr*lnwllqysnqc****smyhrcly*inrcysypsqc
r***qmyn*ymyqrrwcnsyssqy***qclyp*flltinwcfpypnkl*****mycrfmf
klnwlckysn*l*r**smyrrlmq*fnwlckhssqc****xmyrrclyqinrcysypxqc
x**qqmyn*cmyqrrwg*lipqsilmitmpvqlmhvqxkx---

---ym**rwyhhsytnqyr***qmyirclftkdwcnsytnql**wkqmynq*lftiswly
lntsfmsktkr*mfnlsm*fsqrlhrspnelyl**m**siml*wclylktn*lsktke*v
ssckm*fn*rlyrlkcsm**w*clyrrfmlfrhw*msirtnqtske*kqmyhfkm*sn*r
ynhqqyrkl*m**pl*hw*ml*ryrkm*lqtkrl****skns**lrfqdw*my*qti*cy
hkwf*fnlxfnwwshwwwyrr*rdcktvkik

Homology vs CSM-cDNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

SHA221 (SHA221Q) /CSM/SH/SHA2-A/SHA221Q.Seq.d/ 1624 0.0
CFC807 (CFC807Q) /CSM/CF/CFC8-A/CFC807Q.Seq.d/ 1576 0.0
CFC542 (CFC542Q) /CSM/CF/CFC5-B/CFC542Q.Seq.d/ 1570 0.0
SHA152 (SHA152Q) /CSM/SH/SHA1-C/SHA152Q.Seq.d/ 1524 0.0
SHD894 (SHD894Q) /CSM/SH/SHD8-D/SHD894Q.Seq.d/ 1515 0.0
SHA257 (SHA257Q) /CSM/SH/SHA2-C/SHA257Q.Seq.d/ 1509 0.0
CHM421 (CHM421Q) /CSM/CH/CHM4-A/CHM421Q.Seq.d/ 1509 0.0
SHG420 (SHG420Q) /CSM/SH/SHG4-A/SHG420Q.Seq.d/ 1495 0.0
SHC394 (SHC394Q) /CSM/SH/SHC3-D/SHC394Q.Seq.d/ 1495 0.0
SHA109 (SHA109Q) /CSM/SH/SHA1-A/SHA109Q.Seq.d/ 1495 0.0

own update 2002.12. 3
Homology vs DNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value N

X78948|X78948.1 D.minutum ecmB gene. 88 2e-27 5
BX231032|BX231032.1 Danio rerio genomic clone DKEY-254O18, genomic survey sequence. 30 2e-05 7
AF134683|AF134683.1 Plasmodium falciparum strain UNK1 CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 34 0.003 4
CK991559|CK991559.1 EST0111 Eyestalk cDNA library Penaeus monodon cDNA clone ES-N-S03-555-W 5' similar to Histidine-rich glycoprotein precursor (Plasmodium lophurae), mRNA sequence. 30 0.005 5
AF134686|AF134686.1 Plasmodium falciparum strain IVC10 from Cote d' Ivoire CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.047 4
BU494788|BU494788.1 PfESToab67g03.y1 Plasmodium falciparum 3D7 asexual cDNA Plasmodium falciparum cDNA 5', mRNA sequence. 36 0.054 4
AF153878|AF153878.1 Plasmodium falciparum isolate CS167, microsatellite TA1 sequence. 32 0.089 4
AF134659|AF134659.1 Plasmodium falciparum strain BEN6 from Benin CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.089 4
AF134658|AF134658.1 Plasmodium falciparum strain SEN16 from Senegal CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.10 4
G37776|G37776.1 atp Plasmodium falciparum haploid Plasmodium falciparum STS genomic, sequence tagged site. 30 0.14 4
dna update 2005.12. 4
Homology vs Protein

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

A27020(A27020)DIF-induced prestalk pDd63 protein precursor - sli... 773 0.0
(P11976) RecName: Full=Prestalk protein; AltName: Full=Extracell... 545 e-153
A26838(A26838)prestalk protein precursor - slime mold (Dictyoste... 544 e-153
S44208(S44208) extracellular matrix protein B - Dictyostelium mi... 336 2e-90
AC116984_103(AC116984|pid:none) Dictyostelium discoideum chromos... 329 2e-88
AC117072_61(AC117072|pid:none) Dictyostelium discoideum chromoso... 324 6e-87
(Q54C31) RecName: Full=Protein psiR; Flags: Precursor; 192 4e-47
(Q54C32) RecName: Full=Protein psiQ; Flags: Precursor; 159 3e-37
(Q54CH8) RecName: Full=Protein psiN; Flags: Precursor; 145 3e-33
(Q557E9) RecName: Full=Protein psiG; Flags: Precursor; &AC11568... 144 9e-33
protein update 2009. 4.14
PSORT

psg: 0.91 gvh: 0.47 alm: 0.37 top: 0.50 tms: 0.00 mit: 0.35 mip: 0.00
nuc: 0.00 erl: 0.00 erm: 0.20 pox: 0.60 px2: 0.00 vac: 0.33 rnp: 0.00
act: 0.00 caa: 0.00 yqr: 0.00 tyr: 0.00 leu: 0.00 gpi: 0.00 myr: 0.00
dna: 0.00 rib: 0.00 bac: 0.00 m1a: 0.00 m1b: 0.00 m2 : 0.00 mNt: 0.00
m3a: 0.00 m3b: 0.00 m_ : 1.00

36.0 %: cytoplasmic
28.0 %: mitochondrial
24.0 %: peroxisomal
8.0 %: nuclear
4.0 %: cytoskeletal

>> prediction for SHA221 is cyt

5' end seq. ID SHA221F
5' end seq.
>SHA221F.Seq
GTAGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGTGTAACTCAT
ACTCCAGTCAACACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATTCTTGTTCACCATCAACC
GGTATTTCCCACACCCCAATCAATTGTGATGATAAAAAGGCCTGTACAGTTGATTCATGT
TCAAATTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTTCCTGTGACGATAATAATCCATGTACT
GTTGATTCTTGCGATGACTTAACTGGTTGTTGCAATACTCCAATCAATGTTGATGATAAT
AATCCATGTACCATCGATGCCTGTACTAAATCAACAGGTGTTACTCATACCCCAGTCAAT
GTAGATGATAATAACAAATGTACAATTGATACATGTACCAAAGAAGGTGGTGTAACTCAT
ACTCCAGTCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACCCTTGATTCCTGCTCACCATCAACT
GGTGTTTCCCATACCCCAATAAACTGTGATGATAATAATAAATGTACTGTAGATTCATGT
TCAAACTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTAACTGTGACGATAGTAATCCATGTACC
GTAGACTCATGCAATAATTCAACTGGTTGTGTAAACACTCCAGTCAATGTTGATGATAAT
AATNCATGTACCGTCGATGCCTGTACCAAATCAACAGGTGTTACTCATACCCCANTCAAT
GTNGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGGGGTAACTNA
TACCCCAATCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATGCATGTACAAANAAAGN
GGNNNNNNNNNN
Length of 5' end seq. 852
3' end seq. ID SHA221Z
3' end seq.
>SHA221Z.Seq
NNNNNNNNNNGATACATGTAATAAAGATGGTACCATCACTCATACACCAATCAATACAGA
TGATAATAACAAATGTACATTAGATGCTTGTTCACCAAAGACTGGTGTAACTCATACACC
AATCAATTGTGATGATGGAAACAAATGTACAATCAATAGTTGTTCACCATCAGTTGGTTG
TATCTCAACACCAGTTTCATGTCCAAAACCAAAAGATAAATGTTCAATCTCTCAATGTGA
TTCAGCCAAAGGTTGCATCGAAGTCCCAATGAATTGTACCTCTGATAAATGTAATGAAGC
ATCATGTTGTGATGGTGTTTGTACCTCAAAACCAATTAGCTGTCCAAAACCAAAGAATAA
GTGTCAAGTTGCAAAATGTGATTTAATTAAAGGTTGTACCGTCTCAAATGTAGTATGTGA
TGATGGTAATGTTTGTACCGAAGATTCATGTTGTTCAGACACTGGTAAATGTCAATTCGA
ACCAATCAAACTTCCAAAGAATAAAAACAAATGTATCATTTCAAAATGTGATCCAATTAA
AGGTACAATCACCAACAGTACCGTAAACTGTGAATGTGATGACCTTTGTAACATTGGTGA
ATGTTGTGAAGATACAGGAAAATGTAATTACAGACAAAAAGATTGTGATGATAATAATCC
AAAAACAGCTGATAGTTGCGATTCCAAGACTGGTAAATGTATTAACAAACCATATAATGT
TATCACAAGTGGTTCTAATTTAATCTCNGGTTTAATTGGTGGTCTCATTGGTGGTGGTAC
AGGAGGTAAAGGGATTGCAAAACTGTAAAAATTAAA
Length of 3' end seq. 816
Connected seq. ID SHA221P
Connected seq.
>SHA221P.Seq
GTAGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGTGTAACTCAT
ACTCCAGTCAACACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATTCTTGTTCACCATCAACC
GGTATTTCCCACACCCCAATCAATTGTGATGATAAAAAGGCCTGTACAGTTGATTCATGT
TCAAATTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTTCCTGTGACGATAATAATCCATGTACT
GTTGATTCTTGCGATGACTTAACTGGTTGTTGCAATACTCCAATCAATGTTGATGATAAT
AATCCATGTACCATCGATGCCTGTACTAAATCAACAGGTGTTACTCATACCCCAGTCAAT
GTAGATGATAATAACAAATGTACAATTGATACATGTACCAAAGAAGGTGGTGTAACTCAT
ACTCCAGTCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACCCTTGATTCCTGCTCACCATCAACT
GGTGTTTCCCATACCCCAATAAACTGTGATGATAATAATAAATGTACTGTAGATTCATGT
TCAAACTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTAACTGTGACGATAGTAATCCATGTACC
GTAGACTCATGCAATAATTCAACTGGTTGTGTAAACACTCCAGTCAATGTTGATGATAAT
AATNCATGTACCGTCGATGCCTGTACCAAATCAACAGGTGTTACTCATACCCCANTCAAT
GTNGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGGGGTAACTNA
TACCCCAATCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATGCATGTACAAANAAAGN
GG----------GATACATGTAATAAAGATGGTACCATCACTCATACACCAATCAATACA
GATGATAATAACAAATGTACATTAGATGCTTGTTCACCAAAGACTGGTGTAACTCATACA
CCAATCAATTGTGATGATGGAAACAAATGTACAATCAATAGTTGTTCACCATCAGTTGGT
TGTATCTCAACACCAGTTTCATGTCCAAAACCAAAAGATAAATGTTCAATCTCTCAATGT
GATTCAGCCAAAGGTTGCATCGAAGTCCCAATGAATTGTACCTCTGATAAATGTAATGAA
GCATCATGTTGTGATGGTGTTTGTACCTCAAAACCAATTAGCTGTCCAAAACCAAAGAAT
AAGTGTCAAGTTGCAAAATGTGATTTAATTAAAGGTTGTACCGTCTCAAATGTAGTATGT
GATGATGGTAATGTTTGTACCGAAGATTCATGTTGTTCAGACACTGGTAAATGTCAATTC
GAACCAATCAAACTTCCAAAGAATAAAAACAAATGTATCATTTCAAAATGTGATCCAATT
AAAGGTACAATCACCAACAGTACCGTAAACTGTGAATGTGATGACCTTTGTAACATTGGT
GAATGTTGTGAAGATACAGGAAAATGTAATTACAGACAAAAAGATTGTGATGATAATAAT
CCAAAAACAGCTGATAGTTGCGATTCCAAGACTGGTAAATGTATTAACAAACCATATAAT
GTTATCACAAGTGGTTCTAATTTAATCTCNGGTTTAATTGGTGGTCTCATTGGTGGTGGT
ACAGGAGGTAAAGGGATTGCAAAACTGTAAAAATTAAA
Length of connected seq. 1648
Full length Seq ID -
Full length Seq. -
Length of full length seq. -