SHA257
Library SH
(Link to library)
Clone ID SHA257
Atlas ID -
NBRP ID -
dictyBase ID -
Link to Contig Contig-U11926-1
Original site URL
Representative seq. ID SHA257P
(Link to Original site)
Representative DNA sequence
>SHA257 (SHA257Q) /CSM/SH/SHA2-C/SHA257Q.Seq.d/
ATGTACCGTAGACTCATGTTCAAATTCAACCGGTTGTGTAAACACTCCAGTCAATGTTGA
TGATAATAATCCATGTACTGTAGATGCTTGTACCAAATCAACAGGTGTCACACATACCCC
AGTAAATGTAGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGTGT
AACTCATACTCCAGTCAACACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATTCTTGTTCACC
ATCAACNGGTATTTCCCACACCCCAATCAATTGTGATGATAAAAANGCCTGTACAGTTGA
TTCATGTTCAAATTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTNNCTGTGACGATAATAATCC
ATGTACTGTNGATTCTTGCNATGACTTAACTGGTNGTTGNNATACTCCAATCAATGTTGA
TGATAATAANNCATGTACCATCGATGCCTGTACTAAATCAACAGGTGNTACTCATACCCC
AGTCAATGNNGATGATAATAACAAATGTACAATTGATACNTGTACCAAAGAAGGTGGTGT
AACTCATACTCCACTCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACCCTTGATTCCTGCTCACC
ATCAACTGGTGTNTCCCATACCCCAATNNACTGTGATGATAATAATANATGNACTGTANA
TTCATGTTNAAACTCAACTGGGGGNCCGAATACTCCAATTAACTGGGGACGAAAGNAANC
CCTGTNCCGGAAACTCATGCCATNAANCACNGGGGTGGGTAACNCTCNCTCAATGGTGGT
GANAAAANNCATGNCCCGTCNATNCCTGXXXXXXXXXXACTCATACACCAATCAATACAG
ATGATAATACCAAATGTACATTAGATGCTTGTTCACCAAAGACTGGTGTAACTCATACAC
CAATCAATTGTGATGATGGAAACAAATGTACAATCAATAGTTGTTCACCATCAGTTGGTT
GTATCTCAACACCAGTTTCATGTCCAAAACCAAAAGATAAATGTTCAATCTCTCAATGTG
ATTCAGCCAAAGGTTGCATCGAAGTCCCAATGAATTGTACCTCTGATAAATGTAATGAAG
CATCATGTTGTGATGGTGTTTGTACCTCAAAACCAATTAGCTGTCCAAAACCAAAGAATA
AGTGTCAAGTTGCAAAATGTGATTTAATTAAAGGTTGTACCGTCTCAAATGTAGTATGTG
ATGATGGTAATGCTTGTACCGAAGATTCATGTTGTTCAGACACTGGTAAATGTCAATTCG
AACCAATCAAACTTCCAAAGAATAAAAACAAATGTATCATTTCAAAATGTGATCCAATTA
AAGGTACAATCACCAACAGTACCGTAAACTGTGAATGTGATGACCTTTGTAACATTGGTG
AATGTTGTGAAGATACAGGAAAATGTAATTACAGACAAAAAGATTGTGATGATAATAATC
CAAAAACAGCTGATAGTTGCGATTCCAAGACTGGTAAATGTATTAACAAACCATATAATG
TTATCACAAGTGGTTCTAATTTAATCTCTGGTTTAATTGGTGGTCTCATTGGTGGTGGTA
CAGGAGATAAAGGNATTGCAAAACTGTAAAAATTAAANA
sequence update 2002.10.25
Translated Amino Acid sequence
CTVDSCSNSTGCVNTPVNVDDNNPCTVDACTKSTGVTHTPVNVDDNNKCTIDACTKEGGV
THTPVNTDDNNACTIDSCSPSTGISHTPINCDDKXACTVDSCSNSTGCVNTPIXCDDNNP
CTVDSCXDLTGXXXTPINVDDNXXCTIDACTKSTGXTHTPVNXDDNNKCTIDTCTKEGGV
THTPLNTDDNNACTLDSCSPSTGVSHTPXXCDDNNXXTVXSCXNSTGGPNTPINWGRKXX
LXRKLMPXXTGVGNXXSMVVXKXMXRXXL---

---THTPINTDDNTKCTLDACSPKTGVTHTPINCDDGNKCTINSCSPSVGCISTPVSCPK
PKDKCSISQCDSAKGCIEVPMNCTSDKCNEASCCDGVCTSKPISCPKPKNKCQVAKCDLI
KGCTVSNVVCDDGNACTEDSCCSDTGKCQFEPIKLPKNKNKCIISKCDPIKGTITNSTVN
CECDDLCNIGECCEDTGKCNYRQKDCDDNNPKTADSCDSKTGKCINKPYNVITSGSNLIS
GLIGGLIGGGTGDKGIAKL*klx


Translated Amino Acid sequence (All Frames)
Frame A:
myrrlmfkfnrlckhssqc****smycrclyqinrchtypskcr**qqmyn*cmyqrrwc
nsyssqh***qclyn*flftinxyfphpnql***kxlys*fmfkfnwlckysnxl*r**s
mycxflx*lnwxlxysnqc****xmyhrcly*inrxysypsqxx***qmyn*yxyqrrwc
nsystqy***qclyp*flltinwcxpypnxl****xmxcxfmxklnwgxeysn*lgtkxx
pvpethaxxhxgg*xslnggxkxhxpsxp---

---THTPINTDDNTKCTLDACSPKTGVTHTPINCDDGNKCTINSCSPSVGCISTPVSCPK
PKDKCSISQCDSAKGCIEVPMNCTSDKCNEASCCDGVCTSKPISCPKPKNKCQVAKCDLI
KGCTVSNVVCDDGNACTEDSCCSDTGKCQFEPIKLPKNKNKCIISKCDPIKGTITNSTVN
CECDDLCNIGECCEDTGKCNYRQKDCDDNNPKTADSCDSKTGKCINKPYNVITSGSNLIS
GLIGGLIGGGTGDKGIAKL*klx

Frame B:
CTVDSCSNSTGCVNTPVNVDDNNPCTVDACTKSTGVTHTPVNVDDNNKCTIDACTKEGGV
THTPVNTDDNNACTIDSCSPSTGISHTPINCDDKXACTVDSCSNSTGCVNTPIXCDDNNP
CTVDSCXDLTGXXXTPINVDDNXXCTIDACTKSTGXTHTPVNXDDNNKCTIDTCTKEGGV
THTPLNTDDNNACTLDSCSPSTGVSHTPXXCDDNNXXTVXSCXNSTGGPNTPINWGRKXX
LXRKLMPXXTGVGNXXSMVVXKXMXRXXL---

---lihqsiqmiipnvh*mlvhqrlv*lihqsivmmetnvqsivvhhqlvvsqhqfhvqn
qkinvqslnviqpkvasksq*ivplinvmkhhvvmvfvpqnqlavqnqrisvklqnvi*l
kvvpsqm*yvmmvmlvpkihvvqtlvnvnsnqsnfqriktnvsfqnviqlkvqsptvp*t
vnvmtfvtlvnvvkiqenvitdkkivmiiiqkqlivaiprlvnvltnhimlsqvvli*sl
v*lvvslvvvqeikxlqnckn*x

Frame C:
vp*thvqiqpvv*tlqsmlmiiihvl*mlvpnqqvshipq*m*mittnvqlmhvpkkvv*
lilqstlmitmpvqlilvhhqxvfptpqsivmikxpvqlihvqiqlvv*ilqxxvtiiih
vlxilamt*lvvxilqsmlmiixhvpsmpvlnqqvxlipqsmxmiitnvqlixvpkkvv*
lilhsilmitmpvplipahhqlvxpipqxtvmiiixxlxihvxtqlgxrilqltgdexxp
cxgnschxxxgwvtlxqww*xxxxpvxx---

---sytnqyr**yqmyirclftkdwcnsytnql**wkqmynq*lftiswlylntsfmskt
kr*mfnlsm*fsqrlhrspnelyl**m**siml*wclylktn*lsktke*vssckm*fn*
rlyrlkcsm**w*clyrrfmlfrhw*msirtnqtske*kqmyhfkm*sn*rynhqqyrkl
*m**pl*hw*ml*ryrkm*lqtkrl****skns**lrfqdw*my*qti*cyhkwf*fnlw
fnwwshwwwyrr*rxcktvkik

Homology vs CSM-cDNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

SHA257 (SHA257Q) /CSM/SH/SHA2-C/SHA257Q.Seq.d/ 2880 0.0
SHA152 (SHA152Q) /CSM/SH/SHA1-C/SHA152Q.Seq.d/ 1522 0.0
CFC807 (CFC807Q) /CSM/CF/CFC8-A/CFC807Q.Seq.d/ 1520 0.0
SHA221 (SHA221Q) /CSM/SH/SHA2-A/SHA221Q.Seq.d/ 1509 0.0
CFC542 (CFC542Q) /CSM/CF/CFC5-B/CFC542Q.Seq.d/ 1509 0.0
SHC394 (SHC394Q) /CSM/SH/SHC3-D/SHC394Q.Seq.d/ 1503 0.0
CHS294 (CHS294Q) /CSM/CH/CHS2-D/CHS294Q.Seq.d/ 1501 0.0
CHM421 (CHM421Q) /CSM/CH/CHM4-A/CHM421Q.Seq.d/ 1501 0.0
SHA109 (SHA109Q) /CSM/SH/SHA1-A/SHA109Q.Seq.d/ 1493 0.0
SHG420 (SHG420Q) /CSM/SH/SHG4-A/SHG420Q.Seq.d/ 1487 0.0

own update 2004.12.25
Homology vs DNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value N

X78948|X78948.1 D.minutum ecmB gene. 88 2e-34 6
AF134686|AF134686.1 Plasmodium falciparum strain IVC10 from Cote d' Ivoire CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 3e-04 5
AF134662|AF134662.1 Plasmodium falciparum strain UPV4 from Burkina Faso CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.018 4
AF134664|AF134664.1 Plasmodium falciparum strain IVC17 from Cote d' Ivoire CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.022 4
AF134658|AF134658.1 Plasmodium falciparum strain SEN16 from Senegal CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.025 4
AF134671|AF134671.1 Plasmodium falciparum strain TOG1 from Togo CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.028 4
AF134670|AF134670.1 Plasmodium falciparum strain SEN10 from Senegal CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.028 4
AF134672|AF134672.1 Plasmodium falciparum strain HAI1 from Haiti CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.030 4
AF134660|AF134660.1 Plasmodium falciparum strain COM6 from Comoros CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.032 4
AF134676|AF134676.1 Plasmodium falciparum strain CAE6 from Cameroon CG2 omega repeat (cg2) gene, partial cds. 32 0.032 4
dna update 2005.12. 5
Homology vs Protein

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

A27020(A27020)DIF-induced prestalk pDd63 protein precursor - sli... 422 0.0
(P11976) RecName: Full=Prestalk protein; AltName: Full=Extracell... 332 e-139
A26838(A26838)prestalk protein precursor - slime mold (Dictyoste... 331 e-139
S44208(S44208) extracellular matrix protein B - Dictyostelium mi... 286 1e-75
AC117072_61(AC117072|pid:none) Dictyostelium discoideum chromoso... 249 1e-73
AC116984_103(AC116984|pid:none) Dictyostelium discoideum chromos... 253 4e-72
(Q54CH8) RecName: Full=Protein psiN; Flags: Precursor; 131 7e-29
(Q54G85) RecName: Full=Protein psiJ; Flags: Precursor; 125 3e-27
(Q54C31) RecName: Full=Protein psiR; Flags: Precursor; 106 2e-21
(Q94494) RecName: Full=Protein psiH; Flags: Precursor; &U67940_... 101 8e-20
protein update 2009. 4.14
PSORT

psg: 0.75 gvh: 0.33 alm: 0.37 top: 0.53 tms: 0.00 mit: 0.27 mip: 0.00
nuc: 0.00 erl: 0.00 erm: 0.20 pox: 0.60 px2: 0.00 vac: 0.33 rnp: 0.00
act: 0.00 caa: 0.00 yqr: 0.00 tyr: 0.00 leu: 0.00 gpi: 0.00 myr: 0.00
dna: 0.00 rib: 0.00 bac: 0.00 m1a: 0.00 m1b: 0.00 m2 : 0.00 mNt: 0.00
m3a: 0.00 m3b: 0.00 m_ : 1.00

44.0 %: cytoplasmic
20.0 %: mitochondrial
20.0 %: peroxisomal
12.0 %: nuclear
4.0 %: cytoskeletal

>> prediction for SHA257 is cyt

5' end seq. ID SHA257F
5' end seq.
>SHA257F.Seq
ATGTACCGTAGACTCATGTTCAAATTCAACCGGTTGTGTAAACACTCCAGTCAATGTTGA
TGATAATAATCCATGTACTGTAGATGCTTGTACCAAATCAACAGGTGTCACACATACCCC
AGTAAATGTAGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGTGT
AACTCATACTCCAGTCAACACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATTCTTGTTCACC
ATCAACNGGTATTTCCCACACCCCAATCAATTGTGATGATAAAAANGCCTGTACAGTTGA
TTCATGTTCAAATTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTNNCTGTGACGATAATAATCC
ATGTACTGTNGATTCTTGCNATGACTTAACTGGTNGTTGNNATACTCCAATCAATGTTGA
TGATAATAANNCATGTACCATCGATGCCTGTACTAAATCAACAGGTGNTACTCATACCCC
AGTCAATGNNGATGATAATAACAAATGTACAATTGATACNTGTACCAAAGAAGGTGGTGT
AACTCATACTCCACTCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACCCTTGATTCCTGCTCACC
ATCAACTGGTGTNTCCCATACCCCAATNNACTGTGATGATAATAATANATGNACTGTANA
TTCATGTTNAAACTCAACTGGGGGNCCGAATACTCCAATTAACTGGGGACGAAAGNAANC
CCTGTNCCGGAAACTCATGCCATNAANCACNGGGGTGGGTAACNCTCNCTCAATGGTGGT
GANAAAANNCATGNCCCGTCNATNCCTGNNNNNNNNNN
Length of 5' end seq. 818
3' end seq. ID SHA257Z
3' end seq.
>SHA257Z.Seq
NNNNNNNNNNACTCATACACCAATCAATACAGATGATAATACCAAATGTACATTAGATGC
TTGTTCACCAAAGACTGGTGTAACTCATACACCAATCAATTGTGATGATGGAAACAAATG
TACAATCAATAGTTGTTCACCATCAGTTGGTTGTATCTCAACACCAGTTTCATGTCCAAA
ACCAAAAGATAAATGTTCAATCTCTCAATGTGATTCAGCCAAAGGTTGCATCGAAGTCCC
AATGAATTGTACCTCTGATAAATGTAATGAAGCATCATGTTGTGATGGTGTTTGTACCTC
AAAACCAATTAGCTGTCCAAAACCAAAGAATAAGTGTCAAGTTGCAAAATGTGATTTAAT
TAAAGGTTGTACCGTCTCAAATGTAGTATGTGATGATGGTAATGCTTGTACCGAAGATTC
ATGTTGTTCAGACACTGGTAAATGTCAATTCGAACCAATCAAACTTCCAAAGAATAAAAA
CAAATGTATCATTTCAAAATGTGATCCAATTAAAGGTACAATCACCAACAGTACCGTAAA
CTGTGAATGTGATGACCTTTGTAACATTGGTGAATGTTGTGAAGATACAGGAAAATGTAA
TTACAGACAAAAAGATTGTGATGATAATAATCCAAAAACAGCTGATAGTTGCGATTCCAA
GACTGGTAAATGTATTAACAAACCATATAATGTTATCACAAGTGGTTCTAATTTAATCTC
TGGTTTAATTGGTGGTCTCATTGGTGGTGGTACAGGAGATAAAGGNATTGCAAAACTGTA
AAAATTAAANA
Length of 3' end seq. 791
Connected seq. ID SHA257P
Connected seq.
>SHA257P.Seq
ATGTACCGTAGACTCATGTTCAAATTCAACCGGTTGTGTAAACACTCCAGTCAATGTTGA
TGATAATAATCCATGTACTGTAGATGCTTGTACCAAATCAACAGGTGTCACACATACCCC
AGTAAATGTAGATGATAACAACAAATGTACAATTGATGCATGTACCAAAGAAGGTGGTGT
AACTCATACTCCAGTCAACACTGATGATAACAATGCCTGTACAATTGATTCTTGTTCACC
ATCAACNGGTATTTCCCACACCCCAATCAATTGTGATGATAAAAANGCCTGTACAGTTGA
TTCATGTTCAAATTCAACTGGTTGTGTAAATACTCCAATTNNCTGTGACGATAATAATCC
ATGTACTGTNGATTCTTGCNATGACTTAACTGGTNGTTGNNATACTCCAATCAATGTTGA
TGATAATAANNCATGTACCATCGATGCCTGTACTAAATCAACAGGTGNTACTCATACCCC
AGTCAATGNNGATGATAATAACAAATGTACAATTGATACNTGTACCAAAGAAGGTGGTGT
AACTCATACTCCACTCAATACTGATGATAACAATGCCTGTACCCTTGATTCCTGCTCACC
ATCAACTGGTGTNTCCCATACCCCAATNNACTGTGATGATAATAATANATGNACTGTANA
TTCATGTTNAAACTCAACTGGGGGNCCGAATACTCCAATTAACTGGGGACGAAAGNAANC
CCTGTNCCGGAAACTCATGCCATNAANCACNGGGGTGGGTAACNCTCNCTCAATGGTGGT
GANAAAANNCATGNCCCGTCNATNCCTG----------ACTCATACACCAATCAATACAG
ATGATAATACCAAATGTACATTAGATGCTTGTTCACCAAAGACTGGTGTAACTCATACAC
CAATCAATTGTGATGATGGAAACAAATGTACAATCAATAGTTGTTCACCATCAGTTGGTT
GTATCTCAACACCAGTTTCATGTCCAAAACCAAAAGATAAATGTTCAATCTCTCAATGTG
ATTCAGCCAAAGGTTGCATCGAAGTCCCAATGAATTGTACCTCTGATAAATGTAATGAAG
CATCATGTTGTGATGGTGTTTGTACCTCAAAACCAATTAGCTGTCCAAAACCAAAGAATA
AGTGTCAAGTTGCAAAATGTGATTTAATTAAAGGTTGTACCGTCTCAAATGTAGTATGTG
ATGATGGTAATGCTTGTACCGAAGATTCATGTTGTTCAGACACTGGTAAATGTCAATTCG
AACCAATCAAACTTCCAAAGAATAAAAACAAATGTATCATTTCAAAATGTGATCCAATTA
AAGGTACAATCACCAACAGTACCGTAAACTGTGAATGTGATGACCTTTGTAACATTGGTG
AATGTTGTGAAGATACAGGAAAATGTAATTACAGACAAAAAGATTGTGATGATAATAATC
CAAAAACAGCTGATAGTTGCGATTCCAAGACTGGTAAATGTATTAACAAACCATATAATG
TTATCACAAGTGGTTCTAATTTAATCTCTGGTTTAATTGGTGGTCTCATTGGTGGTGGTA
CAGGAGATAAAGGNATTGCAAAACTGTAAAAATTAAANA
Length of connected seq. 1589
Full length Seq ID -
Full length Seq. -
Length of full length seq. -