SLF672
Library SL
(Link to library)
Clone ID SLF672
Atlas ID -
NBRP ID -
dictyBase ID -
Link to Contig Contig-U13345-1|Contig-U15916-1
Original site URL
Representative seq. ID SLF672P
(Link to Original site)
Representative DNA sequence
>SLF672 (SLF672Q) /CSM/SL/SLF6-C/SLF672Q.Seq.d/
AAATCAATTAGTGGAACAACAAGAAAAAGAAATTAAAGATATTGATAATAGTTCAGCAAT
ATCAACTTCTTCTGCAAATACATTATTAAAACATTTCAATTGGAAGAGAGAGGAATTAAT
TTTAAAATATTTTGAATCAXXXXXXXXXXATCGTGGTAGTCATGCACCTGCATCATGTGN
ACAAATGTCAATGTGGGAACNGAAATGCTCGGATGAGAGTGAAACTAGTCATTGGAAAAT
TGCAAATTCTAAACAGTGTCCAAAATGTACAGTCTCTGTTGAAAAGAATGGTGGTTGTAT
GCATGTAGTTTGTAGTCAATGTAAATATGAATGGTGTTGGATGTGTACTCACAATTGGAA
AGGTCATAATGATTTCTATGTTTGTAATCGTTTTGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
sequence update 1999. 2. 9
Translated Amino Acid sequence
NQLVEQQEKEIKDIDNSSAISTSSANTLLKHFNWKREELILKYFES---

---RGSHAPASCXQMSMWEXKCSDESETSHWKIANSKQCPKCTVSVEKNGGCMHVVCSQC
KYEWCWMCTHNWKGHNDFYVCNRFEKKKKKK


Translated Amino Acid sequence (All Frames)
Frame A:
ksisgttrkrn*ry***fsninffckyiiktfqleerginfkif*i---

---ivvvmhlhhvxkcqcgnxnarmrvklvigklqilnsvqnvqsllkrmvvvcm*fvvn
vnmngvgcvltigkvimismfvivlkkkkkkk

Frame B:
NQLVEQQEKEIKDIDNSSAISTSSANTLLKHFNWKREELILKYFES---

---sw*sctcimxtnvnvgtemlg*e*n*slenckf*tvskmyslc*kewwlyacsl*sm
*i*mvldvysqlers**flcl*sf*kkkkkk

Frame C:
in*wnnkkkklkiliivqqyqlllqihy*nisigrern*f*niln---

---RGSHAPASCXQMSMWEXKCSDESETSHWKIANSKQCPKCTVSVEKNGGCMHVVCSQC
KYEWCWMCTHNWKGHNDFYVCNRFEKKKKKK

Homology vs CSM-cDNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

SLF672 (SLF672Q) /CSM/SL/SLF6-C/SLF672Q.Seq.d/ 712 0.0
CHJ249 (CHJ249Q) /CSM/CH/CHJ2-C/CHJ249Q.Seq.d/ 456 e-127
VFN588 (VFN588Q) /CSM/VF/VFN5-D/VFN588Q.Seq.d/ 52 7e-06
SSI231 (SSI231Q) /CSM/SS/SSI2-B/SSI231Q.Seq.d/ 52 7e-06
SSH335 (SSH335Q) /CSM/SS/SSH3-B/SSH335Q.Seq.d/ 52 7e-06
SSM359 (SSM359Q) /CSM/SS/SSM3-C/SSM359Q.Seq.d/ 40 0.026
SLC108 (SLC108Q) /CSM/SL/SLC1-A/SLC108Q.Seq.d/ 40 0.026
SSH676 (SSH676Q) /CSM/SS/SSH6-D/SSH676Q.Seq.d/ 38 0.10
SHL518 (SHL518Q) /CSM/SH/SHL5-A/SHL518Q.Seq.d/ 38 0.10
CHG676 (CHG676Q) /CSM/CH/CHG6-D/CHG676Q.Seq.d/ 38 0.10

own update 2004.12.25
Homology vs DNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value N

(AU053095) Dictyostelium discoideum slug cDNA, clone SLF672. 476 e-130 1
(BJ381135) Dictyostelium discoideum cDNA clone:ddc40a14, 3' ... 456 e-124 1
(AU061749) Dictyostelium discoideum slug cDNA, clone SLF672. 276 6e-70 1
(EJ414452) 1093012171708 Global-Ocean-Sampling_GS-28-01-01-1... 44 6e-04 2
(FG288581) 1108793272353 New World Screwworm Egg 9261 ESTs C... 42 0.004 2
(FG297256) 1108793275648 New World Screwworm Larvae 9387 EST... 42 0.004 2
(AC196929) Gallus gallus chromosome UNKNOWN clone CH261-173D... 54 0.004 1
(EK491657) 1095505090899 Global-Ocean-Sampling_GS-32-01-01-1... 38 0.005 2
(AU073741) Dictyostelium discoideum slug cDNA, clone SSI231. 52 0.017 1
(AU073480) Dictyostelium discoideum slug cDNA, clone SSH335. 52 0.017 1
dna update 2009. 5.12
Homology vs Protein

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

(Q9P3U4) RecName: Full=Uncharacterized RING finger protein C328.... 113 2e-24
DQ665646_1(DQ665646|pid:none) Gibberella zeae RING-5 mRNA, compl... 111 9e-24
FM992688_1298(FM992688|pid:none) Candida dubliniensis CD36 chrom... 110 1e-23
AM920437_426(AM920437|pid:none) Penicillium chrysogenum Wisconsi... 110 2e-23
AP007155_312(AP007155|pid:none) Aspergillus oryzae RIB40 genomic... 109 3e-23
CR382134_55(CR382134|pid:none) Debaryomyces hansenii strain CBS7... 109 3e-23
AE017349_298(AE017349|pid:none) Cryptococcus neoformans var. neo... 108 4e-23
AL132862_32(AL132862|pid:none) Caenorhabditis elegans YAC Y73F8A... 108 6e-23
AE014296_1929(AE014296|pid:none) Drosophila melanogaster chromos... 108 7e-23
AK223550_1(AK223550|pid:none) Homo sapiens mRNA for ariadne homo... 105 5e-22
protein update 2009. 6. 3
PSORT

psg: 0.75 gvh: 0.43 alm: 0.52 top: 0.53 tms: 0.00 mit: 0.20 mip: 0.00
nuc: 0.12 erl: 0.00 erm: 0.80 pox: 0.00 px2: 0.00 vac: 0.00 rnp: 0.00
act: 0.00 caa: 0.00 yqr: 0.00 tyr: 0.00 leu: 0.00 gpi: 0.00 myr: 0.00
dna: 0.00 rib: 0.00 bac: 0.00 m1a: 0.00 m1b: 0.00 m2 : 0.00 mNt: 0.00
m3a: 0.00 m3b: 0.00 m_ : 1.00

60.0 %: nuclear
20.0 %: mitochondrial
16.0 %: cytoplasmic
4.0 %: peroxisomal

>> prediction for SLF672 is nuc

5' end seq. ID SLF672F
5' end seq.
>SLF672F.Seq
AAATCAATTAGTGGAACAACAAGAAAAAGAAATTAAAGATATTGATAATAGTTCAGCAAT
ATCAACTTCTTCTGCAAATACATTATTAAAACATTTCAATTGGAAGAGAGAGGAATTAAT
TTTAAAATATTTTGAATCA----------
Length of 5' end seq. 139
3' end seq. ID SLF672Z
3' end seq.
>SLF672Z.Seq
----------ATCGTGGTAGTCATGCACCTGCATCATGTGNACAAATGTCAATGTGGGAA
CNGAAATGCTCGGATGAGAGTGAAACTAGTCATTGGAAAATTGCAAATTCTAAACAGTGT
CCAAAATGTACAGTCTCTGTTGAAAAGAATGGTGGTTGTATGCATGTAGTTTGTAGTCAA
TGTAAATATGAATGGTGTTGGATGTGTACTCACAATTGGAAAGGTCATAATGATTTCTAT
GTTTGTAATCGTTTTGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Length of 3' end seq. 267
Connected seq. ID SLF672P
Connected seq.
>SLF672P.Seq
AAATCAATTAGTGGAACAACAAGAAAAAGAAATTAAAGATATTGATAATAGTTCAGCAAT
ATCAACTTCTTCTGCAAATACATTATTAAAACATTTCAATTGGAAGAGAGAGGAATTAAT
TTTAAAATATTTTGAATCA----------ATCGTGGTAGTCATGCACCTGCATCATGTGN
ACAAATGTCAATGTGGGAACNGAAATGCTCGGATGAGAGTGAAACTAGTCATTGGAAAAT
TGCAAATTCTAAACAGTGTCCAAAATGTACAGTCTCTGTTGAAAAGAATGGTGGTTGTAT
GCATGTAGTTTGTAGTCAATGTAAATATGAATGGTGTTGGATGTGTACTCACAATTGGAA
AGGTCATAATGATTTCTATGTTTGTAATCGTTTTGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Length of connected seq. 406
Full length Seq ID -
Full length Seq. -
Length of full length seq. -