VFC171
Library VF
(Link to library)
Clone ID VFC171
Atlas ID -
NBRP ID -
dictyBase ID -
Link to Contig Contig-U16478-1
Original site URL
Representative seq. ID VFC171P
(Link to Original site)
Representative DNA sequence
>VFC171 (VFC171Q) /CSM/VF/VFC1-C/VFC171Q.Seq.d/
CTGTTGGCCTACTGGTTTTATTAATTTCTTACAAACAAATACCACTAGCATCAAAATGTC
CTATCCACCAAACCAAGGTTATCCACCACAACAAGGTTATCCACCACAACAAGGTTATCC
ACCACAACAAGGCTATCCACCACAACAAGGTTACCCACCACAACAAGGCTACCCACCACA
ACAAGGTTATCCACCACAACAAGGCTACCCACCACAACAAGGTTACCCACCACAACAAGG
TTACCCACCACAACAAGGCTACCCACCACAACAAGGTTATCCACCACAAGGTTATNCACC
ACAACAAGGTTATCCACCAGTTGGTGTACCAGTTGGTGTACCAGTTGGATTTGCACCAGG
TATGGTAGTTGGATATCATCAAGGTTACTTTGTTGGTACAATCACTCATGATTGTAAACA
TGATGCTGAAGTTTTAAGAAAAGCAATGAAAGGTATTGGTACAAATGAATCTGATTTAAT
TAXXXXXXXXXXCTGGTGCAGGTACCAACGAGAACACTATAATTGAAATTTTAGTTACCC
GTAGTAATGTACAAATGGAATACATTAAACAAATCTTCAAGAATAAACATGGTAAATCAT
TAAAAGATCGTCTTGAATCCGAAGCAAGTGGTGACTTTAAGAAATTATTAGAGAAACTCA
CTGAACCAAGAGATGAATCACCAGTCATCAACCCAATGCAAGTTTCAAAAGATGCTGAAG
ATCTCTACAAAGCTGGTGAAGGTAAAATTGGTACCGACGAAAAGGAATTCATCAAAATTC
TCACCTCTCGTTCATTACCACATATTGCTGCCGTCGCTAGTGAATACATTAAACATCACA
AAAAACACTCACTCATCAAAGCAATCGATTCTGAATTCTCTGGTTCAATTAAAACTGGTT
TAATCGCTATCGTTACCTATGCTCTCAACCCATATGGTTATTTCGCTGAAATCTTAAACA
AATCAATGAAAGGTGCTGGTACAAATGATAACAAACTCATTCGTACTGTTGTAACTCAAA
TGCACAATATGCCACAAATTAAAACTGCTTATTCAACCCCCTTCAAGAATTCATTAGCTC
ATGATATTCAAGCTGATTGTAGTGGTGATTTCAAAAAATTATTAT
sequence update 2001. 6. 1
Translated Amino Acid sequence
CWPTGFINFLQTNTTSIKMSYPPNQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQ
QGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQGYXPQQGYPPVGVPVGVPVGFAPG
MVVGYHQGYFVGTITHDCKHDAEVLRKAMKGIGTNESDLI---

---GAGTNENTIIEILVTRSNVQMEYIKQIFKNKHGKSLKDRLESEASGDFKKLLEKLTE
PRDESPVINPMQVSKDAEDLYKAGEGKIGTDEKEFIKILTSRSLPHIAAVASEYIKHHKK
HSLIKAIDSEFSGSIKTGLIAIVTYALNPYGYFAEILNKSMKGAGTNDNKLIRTVVTQMH
NMPQIKTAYSTPFKNSLAHDIQADCSGDFKKLL


Translated Amino Acid sequence (All Frames)
Frame A:
llaywfy*fltnkyh*hqnvlstkprlstttrlstttrlstttrlstttrlptttrlptt
trlstttrlptttrlptttrlptttrlptttrlsttrlxtttrlstswctswctswictr
ygswissrllcwynhs*l*t*c*sfkksnerywyk*i*fn---

---lvqvptrtl*lkf*lpvvmykwntlnkssrinmvnh*kivlnpkqvvtlrny*rnsl
nqemnhqsstqckfqkmlkistklvkvklvptkrnsskfsplvhyhillpslvntlnitk
nthsskqsilnslvqlklv*slslpmlsthmvislks*tnq*kvlvqmitnsfvll*lkc
tichklklliqppsrih*lmifklivvvisknyy

Frame B:
CWPTGFINFLQTNTTSIKMSYPPNQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQ
QGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQQGYPPQGYXPQQGYPPVGVPVGVPVGFAPG
MVVGYHQGYFVGTITHDCKHDAEVLRKAMKGIGTNESDLI---

---wcryqrehyn*nfsyp**ctngih*tnlqe*tw*iikrss*irskw*l*eiireth*
tkr*itshqpnasfkrc*rslqsw*r*nwyrrkgihqnshlsfittyccrr**ih*tsqk
tlthqsnrf*ilwfn*nwfnryrylcsqpiwlfr*nlkqinercwyk**qthsyccnsna
qyatn*nclfnplqefiss*yss*l*w*fqkii

Frame C:
vgllvllisykqiplaskcpihqtkvihhnkvihhnkvihhnkaihhnkvthhnkathhn
kvihhnkathhnkvthhnkvthhnkathhnkvihhkvxhhnkvihqlvyqlvyqldlhqv
w*ldiikvtllvqslmivnmmlkf*ekq*kvlvqmnli*l---

---GAGTNENTIIEILVTRSNVQMEYIKQIFKNKHGKSLKDRLESEASGDFKKLLEKLTE
PRDESPVINPMQVSKDAEDLYKAGEGKIGTDEKEFIKILTSRSLPHIAAVASEYIKHHKK
HSLIKAIDSEFSGSIKTGLIAIVTYALNPYGYFAEILNKSMKGAGTNDNKLIRTVVTQMH
NMPQIKTAYSTPFKNSLAHDIQADCSGDFKKLL

Homology vs CSM-cDNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

VFC171 (VFC171Q) /CSM/VF/VFC1-C/VFC171Q.Seq.d/ 1594 0.0
SLH871 (SLH871Q) /CSM/SL/SLH8-C/SLH871Q.Seq.d/ 1239 0.0
SLH384 (SLH384Q) /CSM/SL/SLH3-D/SLH384Q.Seq.d/ 1239 0.0
SLA785 (SLA785Q) /CSM/SL/SLA7-D/SLA785Q.Seq.d/ 1239 0.0
SLH791 (SLH791Q) /CSM/SL/SLH7-D/SLH791Q.Seq.d/ 1231 0.0
SLC202 (SLC202Q) /CSM/SL/SLC2-A/SLC202Q.Seq.d/ 1231 0.0
VFL667 (VFL667Q) /CSM/VF/VFL6-C/VFL667Q.Seq.d/ 1209 0.0
SLH343 (SLH343Q) /CSM/SL/SLH3-B/SLH343Q.Seq.d/ 1197 0.0
VFH585 (VFH585Q) /CSM/VF/VFH5-D/VFH585Q.Seq.d/ 1189 0.0
VFI545 (VFI545Q) /CSM/VF/VFI5-B/VFI545Q.Seq.d/ 1178 0.0

own update 2004.12.25
Homology vs DNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value N

X60270|X60270.1 D.discoideum DdANN7 mRNA for annexin VII, partial cds. 1239 0.0 4
M69022|M69022.1 D.discoideum annexin VII (synexin) mRNA, complete cds. 1239 0.0 4
X60269|X60269.1 D.discoideum DdANN7 gene for annexin VII, partial cds. 551 0.0 6
BH161173|BH161173.1 ENTTB30TR Entamoeba histolytica Sheared DNA Entamoeba histolytica genomic, DNA sequence. 50 5e-20 7
X54016|X54016.1 D.discoideum mRNA for 24 kDa protein, homologous to C-terminal repeat sequence of rhodopsin and synaptophysin. 88 1e-15 3
X54062|X54062.1 Dictyostelium discoideum CABP1-related gene. 88 1e-15 3
AY007806|AY007806.1 Dictyostelium discoideum comitin gene, complete cds. 88 2e-15 3
CD664434|CD664434.1 TVEST019.G11 Tv30236_PT cDNA Library Trichomonas vaginalis cDNA 5', mRNA sequence. 90 2e-15 2
AZ691009|AZ691009.1 ENTMH75TR Entamoeba histolytica Sheared DNA Entamoeba histolytica genomic, DNA sequence. 50 3e-15 4
BH164149|BH164149.1 ENTSP76TR Entamoeba histolytica Sheared DNA Entamoeba histolytica genomic, DNA sequence. 42 6e-14 5
dna update 2003. 9.11
Homology vs Protein

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

(P24639) RecName: Full=Annexin A7; AltName: Full=Annexin-7; AltN... 412 e-113
M69022_1(M69022|pid:none) D.discoideum annexin VII (synexin) mRN... 412 e-113
BT059478_1(BT059478|pid:none) Salmo salar clone ssal-rgf-513-011... 170 7e-41
BC068035_1(BC068035|pid:none) Xenopus tropicalis annexin A7, mRN... 168 3e-40
BC053208_1(BC053208|pid:none) Danio rerio annexin A11a, mRNA (cD... 165 3e-39
BX323467_3(BX323467|pid:none) Zebrafish DNA sequence from clone ... 165 3e-39
AY178801_1(AY178801|pid:none) Danio rerio annexin 11a mRNA, comp... 165 3e-39
BT058891_1(BT058891|pid:none) Salmo salar clone ssal-rgf-511-242... 163 9e-39
(P26256) RecName: Full=Annexin-B12; AltName: Full=Annexin-12; Al... 161 3e-38
FJ803366_1(FJ803366|pid:none) Ictalurus punctatus annexin A11 mR... 161 4e-38
protein update 2009. 6.17
PSORT

psg: 0.86 gvh: 0.30 alm: 0.33 top: 0.53 tms: 0.00 mit: -0.08 mip: 0.00
nuc: 0.00 erl: 0.00 erm: 0.40 pox: 0.00 px2: 0.00 vac: 0.00 rnp: 0.00
act: 0.00 caa: 0.00 yqr: 0.00 tyr: 0.00 leu: 0.00 gpi: 0.00 myr: 0.00
dna: 0.00 rib: 0.00 bac: 0.00 m1a: 0.00 m1b: 0.00 m2 : 0.00 mNt: 0.00
m3a: 0.00 m3b: 0.00 m_ : 1.00

44.0 %: cytoplasmic
28.0 %: nuclear
8.0 %: vacuolar
8.0 %: mitochondrial
8.0 %: peroxisomal
4.0 %: cytoskeletal

>> prediction for VFC171 is cyt

5' end seq. ID VFC171F
5' end seq.
>VFC171F.Seq
CTGTTGGCCTACTGGTTTTATTAATTTCTTACAAACAAATACCACTAGCATCAAAATGTC
CTATCCACCAAACCAAGGTTATCCACCACAACAAGGTTATCCACCACAACAAGGTTATCC
ACCACAACAAGGCTATCCACCACAACAAGGTTACCCACCACAACAAGGCTACCCACCACA
ACAAGGTTATCCACCACAACAAGGCTACCCACCACAACAAGGTTACCCACCACAACAAGG
TTACCCACCACAACAAGGCTACCCACCACAACAAGGTTATCCACCACAAGGTTATNCACC
ACAACAAGGTTATCCACCAGTTGGTGTACCAGTTGGTGTACCAGTTGGATTTGCACCAGG
TATGGTAGTTGGATATCATCAAGGTTACTTTGTTGGTACAATCACTCATGATTGTAAACA
TGATGCTGAAGTTTTAAGAAAAGCAATGAAAGGTATTGGTACAAATGAATCTGATTTAAT
TA----------
Length of 5' end seq. 482
3' end seq. ID VFC171Z
3' end seq.
>VFC171Z.Seq
----------CTGGTGCAGGTACCAACGAGAACACTATAATTGAAATTTTAGTTACCCGT
AGTAATGTACAAATGGAATACATTAAACAAATCTTCAAGAATAAACATGGTAAATCATTA
AAAGATCGTCTTGAATCCGAAGCAAGTGGTGACTTTAAGAAATTATTAGAGAAACTCACT
GAACCAAGAGATGAATCACCAGTCATCAACCCAATGCAAGTTTCAAAAGATGCTGAAGAT
CTCTACAAAGCTGGTGAAGGTAAAATTGGTACCGACGAAAAGGAATTCATCAAAATTCTC
ACCTCTCGTTCATTACCACATATTGCTGCCGTCGCTAGTGAATACATTAAACATCACAAA
AAACACTCACTCATCAAAGCAATCGATTCTGAATTCTCTGGTTCAATTAAAACTGGTTTA
ATCGCTATCGTTACCTATGCTCTCAACCCATATGGTTATTTCGCTGAAATCTTAAACAAA
TCAATGAAAGGTGCTGGTACAAATGATAACAAACTCATTCGTACTGTTGTAACTCAAATG
CACAATATGCCACAAATTAAAACTGCTTATTCAACCCCCTTCAAGAATTCATTAGCTCAT
GATATTCAAGCTGATTGTAGTGGTGATTTCAAAAAATTATTAT
Length of 3' end seq. 633
Connected seq. ID VFC171P
Connected seq.
>VFC171P.Seq
CTGTTGGCCTACTGGTTTTATTAATTTCTTACAAACAAATACCACTAGCATCAAAATGTC
CTATCCACCAAACCAAGGTTATCCACCACAACAAGGTTATCCACCACAACAAGGTTATCC
ACCACAACAAGGCTATCCACCACAACAAGGTTACCCACCACAACAAGGCTACCCACCACA
ACAAGGTTATCCACCACAACAAGGCTACCCACCACAACAAGGTTACCCACCACAACAAGG
TTACCCACCACAACAAGGCTACCCACCACAACAAGGTTATCCACCACAAGGTTATNCACC
ACAACAAGGTTATCCACCAGTTGGTGTACCAGTTGGTGTACCAGTTGGATTTGCACCAGG
TATGGTAGTTGGATATCATCAAGGTTACTTTGTTGGTACAATCACTCATGATTGTAAACA
TGATGCTGAAGTTTTAAGAAAAGCAATGAAAGGTATTGGTACAAATGAATCTGATTTAAT
TA----------CTGGTGCAGGTACCAACGAGAACACTATAATTGAAATTTTAGTTACCC
GTAGTAATGTACAAATGGAATACATTAAACAAATCTTCAAGAATAAACATGGTAAATCAT
TAAAAGATCGTCTTGAATCCGAAGCAAGTGGTGACTTTAAGAAATTATTAGAGAAACTCA
CTGAACCAAGAGATGAATCACCAGTCATCAACCCAATGCAAGTTTCAAAAGATGCTGAAG
ATCTCTACAAAGCTGGTGAAGGTAAAATTGGTACCGACGAAAAGGAATTCATCAAAATTC
TCACCTCTCGTTCATTACCACATATTGCTGCCGTCGCTAGTGAATACATTAAACATCACA
AAAAACACTCACTCATCAAAGCAATCGATTCTGAATTCTCTGGTTCAATTAAAACTGGTT
TAATCGCTATCGTTACCTATGCTCTCAACCCATATGGTTATTTCGCTGAAATCTTAAACA
AATCAATGAAAGGTGCTGGTACAAATGATAACAAACTCATTCGTACTGTTGTAACTCAAA
TGCACAATATGCCACAAATTAAAACTGCTTATTCAACCCCCTTCAAGAATTCATTAGCTC
ATGATATTCAAGCTGATTGTAGTGGTGATTTCAAAAAATTATTAT
Length of connected seq. 1115
Full length Seq ID -
Full length Seq. -
Length of full length seq. -