VSD473
Library VS
(Link to library)
Clone ID VSD473
Atlas ID -
NBRP ID -
dictyBase ID -
Link to Contig Contig-U16468-1
Original site URL
Representative seq. ID VSD473P
(Link to Original site)
Representative DNA sequence
>VSD473 (VSD473Q) /CSM/VS/VSD4-D/VSD473Q.Seq.d/
CTGAACAACAACAAATAAATAATAAAATGTCCAAAACTGCAGTTTGTGTAATTAAAGGTG
AAAAAGTTAACGGTGTTGTTAAATTCACTCAAGAAAATAAAGACTCACCAGTCACTGTTA
ATTATGATATCACTGGTTTAGAAAAAGGTGAACACGGTTTCCACGTTCATGCTTTTGGTG
ATACAACCAATGGTTGTGTTAGTGCTGGTCCACATTTTAACCCATTTGGTAAAAATCATG
GTGCTCCATCAGATGAAGATCGTCATGTTGGTGATTTAGGTAACATTGTTGCCGATGGTG
AGTCAAATACCAAAGGTACCATCAGTGATAAAATTATCTCCCTCTTTGGTGAACACACAA
TCGTTGGTAGAACTATGGTTGTCCATGCTGATCAAGATGATTTAGGTAAAGGTGGTAAAC
CAGATTCCTTAACTACTGGTGCTGCTGGTGCTCGTCTTGGTTGTGGTGTCATTGGTGTCT
CTCAATAAATTTCAAACTAAAATAAAACCCTGTTAAATATAAAAAAAAAAXXXXXXXXXX
TTTCAATAACTCTGAACAACAACAAATAAATAATAAAATGTCCAAAACTGCAGTTTGTGT
AATTAAAGGTGAAAAAGTTAACGGTGTTGTTAAATTCACTCAAGAAAATAAAGACTCACC
AGTCACTGTTAATTATGATATCACTGGTTTAGAAAAAGGTGAACACGGTTTCCACGTTCA
TGCTTTTGGTGATACAACCAATGGTTGTGTTAGTGCTGGTCCACATTTTAACCCATTTGG
TAAAAATCATGGTGCTCCATCAGATGAAGATCGTCATGTTGGTGATTTAGGTAACATTGT
TGCCGATGGTGAGTCAAATACCAAAGGTACCATCAGTGATAAAATTATCTCCCTCTTTGG
TGAACACACAATCGTTGGTAGAACTATGGTTGTCCATGCNGATCAAGATGATTTAGGTAA
AGGTGGTAAACCAGATTCCTTAACTACTGGTGCTGCTGGTGCTCGTCT
sequence update 2001. 3.22
Translated Amino Acid sequence
eqqqinnkmsktavcvikgekvngvvkftqenkdspvtvnyditglekgehgfhvhafgd
ttngcvsagphfnpfgknhgapsdedrhvgdlgnivadgesntkgtisdkiislfgehti
vgrtmvvhadqddlgkggkpdslttgaagarlgcgvigvsq*isn*NKTLLNIKKK---

---FNNSEQQQINNKMSKTAVCVIKGEKVNGVVKFTQENKDSPVTVNYDITGLEKGEHGF
HVHAFGDTTNGCVSAGPHFNPFGKNHGAPSDEDRHVGDLGNIVADGESNTKGTISDKIIS
LFGEHTIVGRTMVVHADQDDLGKGGKPDSLTTGAAGAR


Translated Amino Acid sequence (All Frames)
Frame A:
lnnnk*iikcpklqfv*lkvkkltvllnslkkikthqsllimislv*kkvntvstfmllv
iqpmvvlvlvhilthlvkimvlhqmkivmlvi*vtllpmvsqipkvpsviklspslvntq
slvelwlsmlikmi*vkvvnqip*llvllvlvlvvvslvslnkfqtkikpc*i*kk---

---fq*l*tttnk**nvqncslcn*r*ks*rcc*ihsrk*rltshc*l*yhwfrkr*trf
prscfw*ynqwlc*cwstf*piw*kswcsir*rsscw*fr*hccrw*vkyqryhq**nyl
plw*thnrw*nygcpcxsr*fr*rw*trflnywccwcss

Frame B:
*tttnk**nvqncslcn*r*ks*rcc*ihsrk*rltshc*l*yhwfrkr*trfprscfw*
ynqwlc*cwstf*piw*kswcsir*rsscw*fr*hccrw*vkyqryhq**nylplw*thn
rw*nygcpc*sr*fr*rw*trflnywccwcsswlwchwclsinfklk*npvkykkk---

---FNNSEQQQINNKMSKTAVCVIKGEKVNGVVKFTQENKDSPVTVNYDITGLEKGEHGF
HVHAFGDTTNGCVSAGPHFNPFGKNHGAPSDEDRHVGDLGNIVADGESNTKGTISDKIIS
LFGEHTIVGRTMVVHADQDDLGKGGKPDSLTTGAAGAR

Frame C:
eqqqinnkmsktavcvikgekvngvvkftqenkdspvtvnyditglekgehgfhvhafgd
ttngcvsagphfnpfgknhgapsdedrhvgdlgnivadgesntkgtisdkiislfgehti
vgrtmvvhadqddlgkggkpdslttgaagarlgcgvigvsq*isn*NKTLLNIKKK---

---sitlnnnk*iikcpklqfv*lkvkkltvllnslkkikthqsllimislv*kkvntvs
tfmllviqpmvvlvlvhilthlvkimvlhqmkivmlvi*vtllpmvsqipkvpsviklsp
slvntqslvelwlsmxikmi*vkvvnqip*llvllvlv

Homology vs CSM-cDNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

VSI439 (VSI439Q) /CSM/VS/VSI4-B/VSI439Q.Seq.d/ 1031 0.0
VSE508 (VSE508Q) /CSM/VS/VSE5-A/VSE508Q.Seq.d/ 1031 0.0
VSD473 (VSD473Q) /CSM/VS/VSD4-D/VSD473Q.Seq.d/ 1031 0.0
VSD215 (VSD215Q) /CSM/VS/VSD2-A/VSD215Q.Seq.d/ 1031 0.0
VSC137 (VSC137Q) /CSM/VS/VSC1-B/VSC137Q.Seq.d/ 1031 0.0
VSB318 (VSB318Q) /CSM/VS/VSB3-A/VSB318Q.Seq.d/ 1031 0.0
VSA653 (VSA653Q) /CSM/VS/VSA6-C/VSA653Q.Seq.d/ 1031 0.0
VSA494 (VSA494Q) /CSM/VS/VSA4-D/VSA494Q.Seq.d/ 1031 0.0
SSB295 (SSB295Q) /CSM/SS/SSB2-D/SSB295Q.Seq.d/ 1031 0.0
AFM434 (AFM434Q) /CSM/AF/AFM4-B/AFM434Q.Seq.d/ 1031 0.0

own update 2009. 4. 4
Homology vs DNA

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value N

AF092899|AF092899.1 Dictyostelium discoideum superoxide dismutase (sod) mRNA, partial cds. 908 0.0 1
AF046872|AF046872.1 Candida albicans Cu,Zn-superoxide dismutase (sod1) gene, complete cds. 84 2e-21 3
BI504265|BI504265.1 BB170002B10H04.5 Bee Brain Normalized/Subtracted Library, BB17 Apis mellifera cDNA clone BB170002B10H04 5', mRNA sequence. 50 2e-17 4
BI511643|BI511643.1 BB160006B10B07.5 Bee Brain Normalized Library, BB16 Apis mellifera cDNA clone BB160006B10B07 5', mRNA sequence. 50 4e-17 4
BI515784|BI515784.1 BB160020B10A04.5 Bee Brain Normalized Library, BB16 Apis mellifera cDNA clone BB160020B10A04 5', mRNA sequence. 50 5e-17 4
BI515107|BI515107.1 BB160017A20B12.5 Bee Brain Normalized Library, BB16 Apis mellifera cDNA clone BB160017A20B12 5', mRNA sequence. 50 5e-17 4
AY329355|AY329355.1 Apis mellifera ligustica CuZn superoxide dismutase (Sod1) mRNA, complete cds. 50 8e-17 4
BI515879|BI515879.1 BB160020B20B02.5 Bee Brain Normalized Library, BB16 Apis mellifera cDNA clone BB160020B20B02 5', mRNA sequence. 48 1e-13 4
BI516231|BI516231.1 BB160021B20F03.5 Bee Brain Normalized Library, BB16 Apis mellifera cDNA clone BB160021B20F03 5', mRNA sequence. 48 1e-13 4
BP176165|BP176165.1 Cryptomeria japonica mRNA, clone: CC4249R, 3'end, expressed in inner bark tissues. 60 7e-10 2
dna update 2003. 8.21
Homology vs Protein

Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

(Q55GQ5) RecName: Full=Superoxide dismutase [Cu-Zn] 1; ... 318 2e-85
BC167137_1(BC167137|pid:none) Xenopus tropicalis hypothetical pr... 234 4e-60
AK339927_1(AK339927|pid:none) Acyrthosiphon pisum ACYPI007471 mR... 204 5e-51
DQ886903_1(DQ886903|pid:none) Argas monolakensis superoxide-dism... 201 4e-50
(Q07182) RecName: Full=Superoxide dismutase [Cu-Zn]; EC... 199 1e-49
AY449747_1(AY449747|pid:none) Haliotis diversicolor supertexta C... 197 4e-49
EF070566_1(EF070566|pid:none) Maconellicoccus hirsutus clone WHM... 197 5e-49
(Q9U4X3) RecName: Full=Superoxide dismutase [Cu-Zn]; EC... 197 5e-49
(O73872) RecName: Full=Superoxide dismutase [Cu-Zn]; EC... 196 8e-49
(P07632) RecName: Full=Superoxide dismutase [Cu-Zn]; EC... 196 8e-49
protein update 2009. 7.29
PSORT

psg: 0.49 gvh: 0.27 alm: 0.42 top: 0.53 tms: 0.00 mit: 0.23 mip: 0.00
nuc: 0.00 erl: 0.00 erm: 0.00 pox: 0.00 px2: 0.00 vac: 0.00 rnp: 0.00
act: 0.00 caa: 0.00 yqr: 0.00 tyr: 0.00 leu: 0.00 gpi: 0.00 myr: 0.00
dna: 0.00 rib: 0.00 bac: 0.00 m1a: 0.00 m1b: 0.00 m2 : 0.00 mNt: 0.00
m3a: 0.00 m3b: 0.00 m_ : 1.00

48.0 %: nuclear
36.0 %: cytoplasmic
4.0 %: cytoskeletal
4.0 %: mitochondrial
4.0 %: vacuolar
4.0 %: vesicles of secretory system

>> prediction for VSD473 is nuc

5' end seq. ID VSD473F
5' end seq.
>VSD473F.Seq
CTGAACAACAACAAATAAATAATAAAATGTCCAAAACTGCAGTTTGTGTAATTAAAGGTG
AAAAAGTTAACGGTGTTGTTAAATTCACTCAAGAAAATAAAGACTCACCAGTCACTGTTA
ATTATGATATCACTGGTTTAGAAAAAGGTGAACACGGTTTCCACGTTCATGCTTTTGGTG
ATACAACCAATGGTTGTGTTAGTGCTGGTCCACATTTTAACCCATTTGGTAAAAATCATG
GTGCTCCATCAGATGAAGATCGTCATGTTGGTGATTTAGGTAACATTGTTGCCGATGGTG
AGTCAAATACCAAAGGTACCATCAGTGATAAAATTATCTCCCTCTTTGGTGAACACACAA
TCGTTGGTAGAACTATGGTTGTCCATGCTGATCAAGATGATTTAGGTAAAGGTGGTAAAC
CAGATTCCTTAACTACTGGTGCTGCTGGTGCTCGTCTTGGTTGTGGTGTCATTGGTGTCT
CTCAATAAATTTCAAACTAAAATAAAACCCTGTTAAATATAAAAAAAAAA----------
Length of 5' end seq. 530
3' end seq. ID VSD473Z
3' end seq.
>VSD473Z.Seq
----------TTTCAATAACTCTGAACAACAACAAATAAATAATAAAATGTCCAAAACTG
CAGTTTGTGTAATTAAAGGTGAAAAAGTTAACGGTGTTGTTAAATTCACTCAAGAAAATA
AAGACTCACCAGTCACTGTTAATTATGATATCACTGGTTTAGAAAAAGGTGAACACGGTT
TCCACGTTCATGCTTTTGGTGATACAACCAATGGTTGTGTTAGTGCTGGTCCACATTTTA
ACCCATTTGGTAAAAATCATGGTGCTCCATCAGATGAAGATCGTCATGTTGGTGATTTAG
GTAACATTGTTGCCGATGGTGAGTCAAATACCAAAGGTACCATCAGTGATAAAATTATCT
CCCTCTTTGGTGAACACACAATCGTTGGTAGAACTATGGTTGTCCATGCNGATCAAGATG
ATTTAGGTAAAGGTGGTAAACCAGATTCCTTAACTACTGGTGCTGCTGGTGCTCGTCT
Length of 3' end seq. 468
Connected seq. ID VSD473P
Connected seq.
>VSD473P.Seq
CTGAACAACAACAAATAAATAATAAAATGTCCAAAACTGCAGTTTGTGTAATTAAAGGTG
AAAAAGTTAACGGTGTTGTTAAATTCACTCAAGAAAATAAAGACTCACCAGTCACTGTTA
ATTATGATATCACTGGTTTAGAAAAAGGTGAACACGGTTTCCACGTTCATGCTTTTGGTG
ATACAACCAATGGTTGTGTTAGTGCTGGTCCACATTTTAACCCATTTGGTAAAAATCATG
GTGCTCCATCAGATGAAGATCGTCATGTTGGTGATTTAGGTAACATTGTTGCCGATGGTG
AGTCAAATACCAAAGGTACCATCAGTGATAAAATTATCTCCCTCTTTGGTGAACACACAA
TCGTTGGTAGAACTATGGTTGTCCATGCTGATCAAGATGATTTAGGTAAAGGTGGTAAAC
CAGATTCCTTAACTACTGGTGCTGCTGGTGCTCGTCTTGGTTGTGGTGTCATTGGTGTCT
CTCAATAAATTTCAAACTAAAATAAAACCCTGTTAAATATAAAAAAAAAA----------
TTTCAATAACTCTGAACAACAACAAATAAATAATAAAATGTCCAAAACTGCAGTTTGTGT
AATTAAAGGTGAAAAAGTTAACGGTGTTGTTAAATTCACTCAAGAAAATAAAGACTCACC
AGTCACTGTTAATTATGATATCACTGGTTTAGAAAAAGGTGAACACGGTTTCCACGTTCA
TGCTTTTGGTGATACAACCAATGGTTGTGTTAGTGCTGGTCCACATTTTAACCCATTTGG
TAAAAATCATGGTGCTCCATCAGATGAAGATCGTCATGTTGGTGATTTAGGTAACATTGT
TGCCGATGGTGAGTCAAATACCAAAGGTACCATCAGTGATAAAATTATCTCCCTCTTTGG
TGAACACACAATCGTTGGTAGAACTATGGTTGTCCATGCNGATCAAGATGATTTAGGTAA
AGGTGGTAAACCAGATTCCTTAACTACTGGTGCTGCTGGTGCTCGTCT
Length of connected seq. 998
Full length Seq ID -
Full length Seq. -
Length of full length seq. -