NC_004461
Chromosome NC_004461
Query gi|27467672
Alignment
>1pwgA 4 344 72 389 1e-36
ref|NP_764309.1| autolysis and methicillin resistant-related protein [Staphylococcus
epidermidis ATCC 12228] gb|AAO04351.1| autolysis and
methicillin resistant-related protein [Staphylococcus
epidermidis ATCC 12228]
Length = 318Score = 445 bits (1685), Expect = e-124
Identities = 316/316 (100%), Positives = 316/316 (100%)

Query: 74 SKSINKYLEKTQFNGTVAVFDNGKVKMNKGYGYQDIEKGKKNTANTMYLIGSAQKFTTGL 133
SKSINKYLEKTQFNGTVAVFDNGKVKMNKGYGYQDIEKGKKNTANTMYLIGSAQKFTTGL
Sbjct: 3 SKSINKYLEKTQFNGTVAVFDNGKVKMNKGYGYQDIEKGKKNTANTMYLIGSAQKFTTGL 62

Query: 134 MLKQLEVENKVNLQDSVTKYIHWFKTNKEITIKDLMLHKSGLYKYEASTNIKNLEQAVRA 193
MLKQLEVENKVNLQDSVTKYIHWFKTNKEITIKDLMLHKSGLYKYEASTNIKNLEQAVRA
Sbjct: 63 MLKQLEVENKVNLQDSVTKYIHWFKTNKEITIKDLMLHKSGLYKYEASTNIKNLEQAVRA 122

Query: 194 IQARGIDDTVYHKHQYNDANYLVLAKVIENVTGKPYVKNYYERLGNKYNLKHTAFYDEKP 253
IQARGIDDTVYHKHQYNDANYLVLAKVIENVTGKPYVKNYYERLGNKYNLKHTAFYDEKP
Sbjct: 123 IQARGIDDTVYHKHQYNDANYLVLAKVIENVTGKPYVKNYYERLGNKYNLKHTAFYDEKP 182

Query: 254 LQSEMAKGYKFKNNTFSFLKPNILDQYYGAGNLYMTPHDMGKLIYTLQQNKIFNARQTRP 313
LQSEMAKGYKFKNNTFSFLKPNILDQYYGAGNLYMTPHDMGKLIYTLQQNKIFNARQTRP
Sbjct: 183 LQSEMAKGYKFKNNTFSFLKPNILDQYYGAGNLYMTPHDMGKLIYTLQQNKIFNARQTRP 242

Query: 314 ILHEFGTQEYPEEYRYGFYITPYLNRVNGVFFGQIFTVYFNDRYIVILGTNVSNTPGLVS 373
ILHEFGTQEYPEEYRYGFYITPYLNRVNGVFFGQIFTVYFNDRYIVILGTNVSNTPGLVS
Sbjct: 243 ILHEFGTQEYPEEYRYGFYITPYLNRVNGVFFGQIFTVYFNDRYIVILGTNVSNTPGLVS 302

Query: 374 NEDKMRHIFYNILDQK 389
NEDKMRHIFYNILDQK
Sbjct: 303 NEDKMRHIFYNILDQK 318