NC_003280
Chromosome NC_003280
ORF ID gi|17533935
Header >gi|17533935|ref|NP_496777.1| ZYXin (zyx-1) [Caenorhabditis elegans]
Sequence MNQIFHVDCFKCGQCSKTLAGASFYNIDDKPTCEGCYQNSLEKCTACNRAISDKLLRACGGVYHVNCFVCFSCKKSLDGIPFTLDKDNNVHCVPCFHDKFAPRCALCSKPIVPQDGEKESVRVVAMDKSFHVDCYKCEDCGMQLSSKLEGQGCYPIDNHLLCKTCNGNRLRVVSST