AK119872
ACCESSION_NO AK119872
CLONE_NAME 002-179-D03
RANK 1
DEFINITION (P98192) Dihydroxyacetone phosphate acyltransferase (EC 2.3.1.42) (DHAP-AT) (DAP-AT) (Glycerone-phosphate O-acyltransferase) (Acyl-CoA:dihydroxyacetonephosphateacyltransferase)
ENTRY_NAME GNPAT_MOUSE
EXPECT 8e-56
SCORE 218.0