AK119872
ACCESSION_NO AK119872
CLONE_NAME 002-179-D03
RANK 3
DEFINITION (O15228) Dihydroxyacetone phosphate acyltransferase (EC 2.3.1.42) (DHAP-AT) (DAP-AT) (Glycerone-phosphate O-acyltransferase) (Acyl-CoA:dihydroxyacetonephosphateacyltransferase)
ENTRY_NAME GNPAT_HUMAN
EXPECT 9e-55
SCORE 215.0