ciprofloxacin
COMPOUND_NAME ciprofloxacin
COMPOUND_ABBREVIATION CPX
COMPOUND_NO 00050
Human - in vitro CEL files
[Attributes]
Rat - in vitro CEL files
[Attributes]
Rat - in vivo - Liver - Single CEL files
[Attributes]
Rat - in vivo - Liver - Repeat CEL files
[Attributes]
Rat - in vivo - Kidney - Single CEL files
[Attributes]
Rat - in vivo - Kidney - Repeat CEL files
[Attributes]