InP.ALL.20.Input_control.AllCell
File name InP.ALL.20.Input_control.AllCell
Genome assembly dm3
Antigen class Input control
Antigen Input control
Cell type class All cell types
Cell type
Threshold 20
Experimental IDs included SRX040614, SRX2396697, SRX151960, SRX149198, SRX4315051, SRX3404037, SRX4823785, SRX1837982, SRX8156232, SRX5416211, SRX4823783, SRX040616, SRX3380800, SRX3380802, SRX046656, SRX046659, SRX046660, SRX885699, SRX885701, SRX885703, SRX264598, SRX681824, SRX181432, SRX645428, SRX110789, SRX110784, SRX110794, SRX2396695, SRX2564132, SRX181440, SRX040618, SRX2396699, SRX1837976, SRX2396693, SRX3404029, SRX2396691, SRX110786, SRX1837980, SRX2592394, SRX3088629, SRX1837978, SRX3404021, SRX2396701, SRX220299, SRX4823784, SRX4823781, SRX2612515, SRX2612512, SRX2612517, SRX2612513, SRX6708248, SRX2612514, SRX2612516, SRX6708282, SRX6708287, SRX2831137, SRX2612525, SRX054534, SRX1848136, SRX085410, SRX2832098, SRX2832104, SRX181436, SRX110790, SRX202129, SRX3393646, SRX6386781, SRX147006, SRX474591, ERX1818273, SRX097621, SRX3393645, SRX671955, SRX5416210, SRX475426, SRX2612527, SRX6386785, SRX202122, SRX8325342, SRX220301, SRX220305, SRX4117268, SRX2548346, SRX8325343, SRX2548348, SRX220303, SRX110785, ERX101809, SRX2965243, SRX2965247, SRX2965241, SRX6448064, SRX2965245, SRX6448066, SRX2612523, SRX4801815, SRX3404025, SRX3981689, SRX3948312, SRX3961893, SRX3948311, SRX3961892, SRX1179571, SRX3167244, SRX5931381, SRX4823782, SRX5931380, SRX201893, SRX5931379, SRX5931378, SRX201892, SRX5827841, SRX5931376, SRX201891, SRX5931377, SRX1120694, SRX1120703, SRX4923196, SRX016163, SRX016164, SRX016169, SRX016168, SRX016165, SRX507393, SRX016167, SRX318794, SRX331414, SRX331417, SRX331413, SRX331418, SRX318795, SRX386678, SRX474527, SRX331422, SRX318798, SRX318799, SRX331421, SRX331426, SRX331425, SRX1433361, SRX3393644, SRX6708260, SRX6708286, SRX864532, SRX1091589, SRX1091593, SRX1091595, SRX1091591, SRX864534, SRX287563, SRX152113, SRX147005, SRX4375821, ERX102381, SRX027832, SRX4315050, SRX750081, SRX2638368, SRX7050430, SRX7050429, SRX7050428, SRX6448057, SRX6448063, SRX6708251, SRX6708284, SRX6448065, SRX6448058, SRX6448061, SRX6708244, SRX6448060, SRX6708250, SRX6448062, SRX6708249, SRX6708246, SRX6448059, SRX6708245, SRX6708247, SRX6708285, SRX6448067, SRX6708283, SRX2612524, SRX6708268, SRX6708267, SRX6708261, SRX6708265, SRX6708266, SRX6708269, SRX6708264, SRX1158172, SRX2548350, SRX474602, SRX6386735, SRX6386734, SRX6386757, SRX474523, SRX6386766, SRX6386767, SRX6386724, SRX6386774, SRX6386728, SRX6386741, SRX6386773, SRX6386751, SRX6386758, SRX3909722, SRX6386750, SRX1158166, SRX1158170, SRX348460, SRX348459, SRX348469, SRX181420, SRX4117265, SRX3167254, SRX2692976, SRX2692974, SRX8325348, SRX8325349, SRX320157, SRX3404017, SRX5426132, SRX7191473, SRX2638367, SRX365698, SRX749056, SRX160146, SRX1840075, SRX5775926, SRX5775932, SRX7351007, SRX4801801, SRX5775916, SRX3020532, SRX6827669, SRX3380810, SRX885691, SRX1389387, SRX4563524, SRX287938, SRX287662, SRX287956, SRX288020, SRX287952, SRX4047175, SRX203001, SRX2788638, SRX2788637, SRX1433355, SRX1848134, SRX1158168, SRX4375861, SRX1021226, SRX749057, SRX3167245, SRX3404041, SRX109551, SRX4801800, SRX2422629, SRX2422630, SRX2422641, SRX4801812, SRX3287356, SRX2592477, SRX4375863, SRX1794240, SRX3146122, SRX330271, SRX193326, SRX4520671, SRX1078887, SRX2055946, SRX4520669, SRX2055950, SRX4520672, SRX2832097, SRX4664659, SRX1078886, SRX6827668, SRX4664653, SRX2055963, SRX2055967, SRX2832103, SRX467112, SRX2055957, SRX6827665, SRX027831, SRX2055965, SRX306200, SRX4664657, SRX1433391, SRX6827666, SRX467119, SRX2055952, SRX4664650, SRX1433392, SRX6827663, SRX6827662, SRX193328, SRX467115, SRX467120, SRX6827664, SRX2520631, SRX306192, SRX1532034, SRX193327, SRX1433393, SRX2583184, SRX4664654, SRX2055960, SRX6827667, SRX193311, SRX3020551, SRX2520636, SRX4664651, SRX3020552, SRX6811508, SRX152112, SRX306202, SRX467116, SRX467111, SRX287562, SRX1433395, SRX149199, SRX4370066, SRX3380798, SRX1433394, SRX2458934, SRX149195, SRX4664652, SRX149197, SRX186108, SRX149196, SRX149200, SRX149193, SRX5053153, SRX5241029, SRX1850480, SRX2548344, SRX2548342, SRX7351014, SRX7351002, SRX7351001, SRX2422628, SRX7351008, SRX7351013, SRX182774, SRX2788639, SRX6386764, SRX151220, SRX3287354, SRX507385, SRX193310, SRX149194, SRX467108, SRX3380788, SRX287861, SRX3380790, SRX287979, SRX287794, SRX287813, SRX287932, SRX287750, SRX467099, SRX287765, SRX287967, SRX287770, SRX3948313, SRX5241031, SRX3404033, SRX193312, SRX1850482, SRX3404045, SRX6386784, SRX287801, SRX287586, SRX287594, SRX287925, SRX287741, SRX467095, SRX287582, SRX287602, SRX2829098, SRX287853, SRX288003, SRX287570, SRX287769, SRX288043, SRX182777, SRX287745, SRX287893, SRX287726, SRX287734, SRX287995, SRX288008, SRX287706, SRX288016, SRX288028, SRX287733, SRX288004, SRX288007, SRX288036, SRX287697, SRX287941, SRX288015, SRX287781, SRX287809, SRX287931, SRX287885, SRX288039, SRX287782, SRX287996, SRX287909, SRX288027, SRX288031, SRX287753, SRX287942, SRX288035, SRX287587, SRX287834, SRX288040, SRX287854, SRX287785, SRX287705, SRX2663650, SRX331369, SRX287790, SRX287968, SRX287599, SRX287650, SRX287810, SRX287583, SRX287926, SRX318779, SRX287742, SRX331381, SRX287818, SRX287865, SRX287894, SRX287678, SRX287730, SRX287971, SRX287975, SRX287806, SRX287829, SRX331386, SRX331390, SRX287987, SRX287789, SRX467104, SRX287694, SRX481092, SRX288000, SRX287793, SRX287746, SRX287959, SRX331374, SRX287983, SRX287774, SRX318778, SRX287805, SRX287814, SRX467096, SRX287666, SRX287674, SRX287721, SRX287710, SRX287701, SRX287754, SRX287725, SRX287822, SRX318787, SRX287963, SRX331382, SRX331378, SRX331406, SRX2829096, SRX287682, SRX287566, SRX287729, SRX331377, SRX331373, SRX287857, SRX287649, SRX287870, SRX481127, SRX287658, SRX331401, SRX287906, SRX331410, SRX288044, SRX287862, SRX287886, SRX331366, SRX287738, SRX331389, SRX287898, SRX331385, SRX287698, SRX287890, SRX287573, SRX287918, SRX287825, SRX287826, SRX287670, SRX287921, SRX287999, SRX481091, SRX287763, SRX287718, SRX331370, SRX287972, SRX287821, SRX287842, SRX287992, SRX287685, SRX287902, SRX287764, SRX287889, SRX318783, SRX287709, SRX287590, SRX287579, SRX287572, SRX287866, SRX287930, SRX287946, SRX287991, SRX287837, SRX287673, SRX287929, SRX287947, SRX287686, SRX287773, SRX287665, SRX287917, SRX287749, SRX287984, SRX287922, SRX287737, SRX287869, SRX1120704, SRX287838, SRX287693, SRX467103, SRX287757, SRX287980, SRX1531761, SRX287988, SRX287817, SRX287964, SRX287881, SRX287798, SRX287578, SRX287960, SRX287690, SRX287598, SRX287595, SRX287833, SRX287830, SRX287802, SRX288032, SRX287976, SRX273673, SRX287603, SRX193329, SRX287877, SRX287759, SRX288024, SRX287910, SRX287591, SRX3404049, SRX3380796, SRX287567, SRX287882, SRX6386780, SRX4801799, SRX017470, SRX1433364, SRX1433362, SRX1433358, SRX1433356, SRX1433353, SRX2520642, SRX3167256, SRX1433360, SRX1433357, SRX1433366, SRX2592405, SRX4375839, SRX3009520, SRX4375864, SRX1433365, SRX2592444, SRX749058, SRX1433354, SRX3009519, SRX2520640, SRX3167263, SRX4375818, SRX2592481, SRX2592479, SRX2592484, SRX2592482, SRX4375828, SRX4375819, SRX085411, SRX4375829, SRX1056718, SRX4563527, SRX511348, SRX2592404, SRX4375848, SRX2592396, SRX4375840, SRX2592439, SRX4375849, SRX2677159, SRX4375826, SRX2592480, SRX4375827, SRX2592443, SRX4375853, SRX3167246, SRX2592408, SRX4375852, SRX3009521, SRX2592441, SRX4375851, SRX3009522, SRX4375836, SRX209934, SRX3009514, SRX2592483, SRX2592407, SRX4375841, SRX4375838, SRX2592395, SRX4375820, SRX1056719, SRX2831143, SRX2831139, SRX287841, SRX287955, SRX287669, SRX287937, SRX287897, SRX131084, SRX287797, SRX288019, SRX4375866, SRX287901, SRX287878, SRX287571, SRX4375868, SRX4375867, SRX4933902, SRX287786, SRX287758, SRX287689, SRX287661, SRX7191476, SRX671957, SRX287951, SRX4563525, SRX969933, SRX3404013, SRX181422, SRX474615, SRX474614, SRX1050603, SRX671959, SRX474603, SRX671956, SRX3380804, SRX671965, SRX474604, SRX4933911, SRX5775919, SRX131083, SRX5775943, SRX5775920, SRX5343088, SRX5775915, SRX671958, SRX3380792, SRX683499, SRX403438, SRX6386749, SRX645140, SRX969927, SRX969932, SRX5343158, SRX671963, SRX671964, SRX683500, SRX750075, SRX683497, SRX181438, SRX181424, SRX671954, SRX104976, SRX969931, SRX671962, SRX5775937, SRX181428, SRX5343089, SRX5343118, SRX750069, SRX474613, SRX403439, SRX5775909, SRX683498, SRX8325344, SRX5343084, SRX474612, SRX474600, SRX481128, SRX287914, SRX474610, SRX474605, SRX1389386, SRX1840076, SRX5343127, SRX181434, SRX5775942, SRX5343092, SRX3270987, SRX671960, SRX287913, SRX5416212, SRX5343093, SRX5343085, SRX181426, SRX474608, SRX2095155, ERX1818290, SRX2583185, SRX671961, ERX1818281, SRX5343157, SRX8325350, SRX5343117, SRX2200904, ERX1818263, SRX2095157, SRX885693, SRX2095159, SRX6685745, SRX385809, SRX8325345, SRX193313, SRX2200903, SRX6386755, SRX3632913, SRX5775944, SRX4375869, SRX495785, SRX969928, SRX2677155, SRX4563526, SRX5827838, SRX5827845, SRX495791, SRX3380814, SRX2592476, SRX1032395, SRX3270983, SRX1032396, SRX181430, SRX3380808, SRX5827844, SRX864530, SRX495297, SRX495778, SRX750070, SRX495296, SRX181442, SRX335521, SRX3380794, SRX885689, SRX495295, SRX1032418, SRX2095153, SRX2592440, SRX6386771, SRX5827840, SRX2200902, SRX6386772, SRX5775931, SRX2172430, SRX5775925, SRX365697, SRX2677154, SRX8325351, SRX6386740, SRX287945, SRX1032417, SRX150048, SRX150046, ERX1973301, SRX6747981, SRX3511943, SRX3511949, SRX306195, SRX193308, SRX193325, SRX3937194, SRX1794253, SRX3981703, SRX7262569, SRX7262567, SRX7262568, SRX3404009, SRX1794226, SRX1794225, SRX359796, SRX1794228, SRX202128, SRX5535385, SRX330997, SRX193309, SRX4650903, SRX4650902, SRX7262544, SRX1794227, SRX1794246, SRX022744, SRX017464, SRX3009511, SRX4375837, SRX1848133, SRX2779381, SRX2779383, SRX6386742, SRX4315052, SRX6762291, SRX5426131, SRX6762293, SRX4315042, SRX4650904, SRX4315037, SRX4650901, SRX4650900, SRX022746, SRX386289, SRX016172, SRX016155, SRX5827842, SRX2520646, SRX288023, SRX5717040, SRX2520644, SRX467107, SRX5717039, SRX457601, SRX1531767, SRX2734368, ERX1973302, ERX1973312, SRX5717037, ERX1973311, SRX495276, ERX1973295, SRX215625, SRX3937193, SRX016157, SRX6762296, SRX495267, SRX495275, SRX7569434, SRX016154, SRX495788, SRX495288, SRX6762294, SRX016141, SRX016173, SRX507386, SRX288012, SRX864528, SRX287654, SRX016143, SRX5775924, SRX2829100, SRX2829102, SRX183890, SRX151955, SRX124474, SRX124479, SRX209933, SRX197576, SRX220307, SRX1561069, SRX1120697, SRX1120698, SRX5865784, SRX026744, SRX706813, SRX6762289, SRX6762295, SRX6780073, SRX706816, SRX4375862, SRX4375850, SRX2592406, SRX6386727, SRX6386733, SRX6386739, SRX4375860, SRX2592442, SRX2592478, SRX4375865, SRX706812, SRX5865785, SRX4650768, SRX5360595, SRX5360597, SRX5360596, SRX5360598, SRX5360569, SRX5360565, SRX5360591, SRX5360587, SRX7262523, SRX5775910, SRX3937195, SRX457599, SRX3663168, SRX5827837, SRX5711998, SRX2504295, SRX2504293, SRX390503, SRX1958589, SRX215629, SRX2677158, SRX507394, SRX7780028, SRX970862, SRX3937200, SRX3937202, SRX3937203, SRX3937192, SRX3937201, SRX215623, SRX1426952, SRX1426954, SRX335520, SRX495268, SRX215627, SRX202121, SRX495287, SRX4650855, SRX4650832, SRX4650831, SRX4650872, SRX4650809, SRX4650793, SRX4650742, SRX4650738, SRX4650869, SRX4650758, SRX4650792, SRX4650856, SRX4650853, SRX4650780, SRX4650830, SRX4650828, SRX6762290, SRX4650812, SRX4650777, SRX4650741, SRX4650781, SRX4650796, SRX6762292, SRX4650874, SRX4650829, SRX183886, SRX8156259, SRX7780044, SRX4650784, SRX4650739, SRX5717036, SRX5535384, SRX4650740, SRX4650852, SRX4650851, SRX4650767, SRX4650840, SRX4650795, SRX4650843, SRX4650765, SRX4650844, SRX4650813, SRX4650854, SRX4650839, SRX4650811, SRX4650778, SRX4650794, SRX4650783, SRX4650757, SRX4650814, SRX4650827, SRX4650899, SRX4650890, SRX4650759, SRX4650892, SRX4650887, SRX4650870, SRX4650889, SRX4650782, SRX4650756, SRX4650891, SRX4650873, SRX4650755, SRX4650810, SRX4650888, SRX4650871, SRX4650791, SRX4650760, SRX681798, SRX4650779, SRX7917362, SRX4650766, SRX7917363, SRX4650737, SRX4650842, SRX4650841, SRX3434310, SRX5827839, SRX3434306
Peak-call (BED) InP.ALL.20.Input_control.AllCell.bed