ALL.Bld.05.AllAg.MOLT-4
File name ALL.Bld.05.AllAg.MOLT-4
Genome assembly hg19
Antigen class All antigens
Antigen
Cell type class Blood
Cell type MOLT-4
Threshold 5
Experimental IDs included SRX1528530, SRX1637476, SRX2166006, SRX1637464, SRX1637468, SRX1637478, SRX2314262, SRX1637473, SRX2314267, SRX1637475, SRX4727565, SRX4727564, SRX2314263, SRX2314266, SRX2314270, SRX2314264, SRX1637463, SRX2314268, SRX2611761, SRX2611760, SRX2314269, SRX2611762, SRX1637465, SRX2314265, SRX1637469, SRX1637467, SRX1637470, SRX1637466, SRX1637471, SRX2611763
Peak-call (BED) ALL.Bld.05.AllAg.MOLT-4.bed