AK104807
ACCESSION_NO AK104807
CLONE_NAME 001-040-E08
RANK 11
DEFINITION (P10619) Lysosomal protective protein precursor (EC 3.4.16.5) (Cathepsin A) (Carboxypeptidase C) (Protective protein for beta-galactosidase) [Contains: Lysosomal protective protein 32 kDa chain; Lysosomal protective protein 20 kDa chain]
ENTRY_NAME PPGB_HUMAN
EXPECT 3e-41
SCORE 169.0