methylene dianiline
COMPOUND_NAME methylene dianiline
COMPOUND_ABBREVIATION DAPM
COMPOUND_NO 00155
Human - in vitro CEL files
[Attributes]
Rat - in vitro -
Rat - in vivo - Liver - Single CEL files
[Attributes]
Rat - in vivo - Liver - Repeat CEL files
[Attributes]
Rat - in vivo - Kidney - Single -
Rat - in vivo - Kidney - Repeat -